Przejdź do zawartości

Zamów dodatki weselne z realizacją w 3 dni i 10% rabatem.

Regulamin

Regulamin pracowni artMA Dzień dobry! Jesteśmy wyjątkową ślubno-weselną pracownią artystyczną z Lublina. Naszą misją jest bycie najchętniej polecaną pracownią ślubno-weselną w Polsce. Tyle słowem wstępu, teraz czas na formalności. Na początek dane rejestrowe właściciela sklepu:

artMA Marcin Wiśnicki,
ul. Jacka Przybylskiego 20 lok. 8,
20-465 Lublin,
NIP: 9462617745.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, dostępnych metodach płatności i dostawy, realizacji zamówienia, możliwości odstąpienia od umowy, procedurze reklamacyjnej. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@artma-zaproszenia.pl lub dzwoniąc pod numer +48 533 933 543. Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów Zespół pracowni artMA

§ 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 2. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://artma-zaproszenia.pl/regulamin/
 4. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://artma-zaproszenia.pl,

§ 2. Postanowienia wstępne

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż zaproszeń ślubnych, dodatków weselnych, wstążek i innych akcesoriów dekoracyjnych. Sprzedawca oferuje personalizację większości dostępnych w ofercie produktów. Personalizacja polega na wykonaniu produktu według projektu przygotowywanego indywidualnie dla Kupującego.
 2. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień za pośrednictwem Sklepu oraz serwisu Allegro, jak również e-mailowo lub osobiście w swojej siedzibie.
 3. Kontakt z działem obsługi klienta możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@artma-zaproszenia.pl oraz telefonicznie pod numerem +48 533 933 543 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

§ 3. Sklep i usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 2. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 3. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 4. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
 5. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 6. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie.
 7. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 9. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 10. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@artma-zaproszenia.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 11. Kupujący ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupionych Towarów w Sklepie Internetowym.
  1. Dokładamy starań, aby opinie publikowane na naszej stronie pochodziły od klientów, którzy zakupili nasze produkty.
  2. Opinie nie są publikowane automatycznie, podlegają naszej moderacji. Opinie naruszające przepisy prawa oraz zasady netykiety nie będą publikowane.
  3. Nie przewidujemy jakichkolwiek rabatów, w zamian za opinię; nie opłacamy osób wystawiających opinie.
  4. Nie wszystkie opinie, które otrzymujemy, podlegają publikacji. We własnym zakresie decydujemy, czy daną opinię chcemy opublikować.
  5. Opinie można dodać bezpośrednio pod produktem który się nabyło – po podanym adresie e-mail weryfikujemy czy z danego adresu nastąpił zakup w naszym sklepie.
  6. Opinie ukazujące się w wizytówce Trusted Shops pochodzą wyłącznie od kupujących, którzy dokonali zakupu w sklepie internetowym. Po złożeniu zamówienia kupujący otrzymują link z prośbą o wystawienie opinii na temat zakupu.
 12. Sprzedający nie korzysta z algorytmu, który dostosowuje ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

§ 4. Składanie zamówienia za pośrednictwem Sklepu

 1. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  1. wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia oraz ich ilość i kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka”,
  2. przejść do kasy,
  3. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia,
  4. wybrać sposób dostawy zamówienia,
  5. złożyć stosowne oświadczenia poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów,
  6. kliknąć w przycisk „Złóż zamówienie”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Złóż zamówienie”, Kupującemu zostanie wyświetlona strona z potwierdzeniem zamówienia. Potwierdzenie zamówienia Kupujący otrzyma również na swój adres e-mail.
 3. Jeżeli zamówienie dotyczy produktów, które mają zostać wykonane według projektu indywidualnie przygotowywanego dla Kupującego, wraz z potwierdzeniem zamówienia Kupujący otrzyma formularz, którego wypełnienie jest niezbędne do przygotowania projektu dla Kupującego. Szczegóły dostępne są tutaj: https://artma-zaproszenia.pl/etapy-i-czas-realizacji/.
 4. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 5. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 4 powyżej.

§ 5. Składanie zamówienia osobiście lub pocztą elektroniczną

 1. Zamówienie może zostać złożone osobiście w siedzibie Sprzedawcy. W takiej sytuacji, strony ustalą na żywo szczegóły związane z zamówieniem.
 2. Zamówienie może zostać złożone również za pośrednictwem poczty elektronicznej. W celu złożenia zamówienia należy przesłać je na adres kontakt@artma-zaproszenia.pl. W razie wątpliwości Sprzedawcy co do przedmiotu zamówienia, Sprzedawca poprosi Kupującego o doprecyzowanie szczegółów.
 3. Po ustaleniu wszystkich szczegółów zamówienia, czy to osobiście, czy za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedawca prześle na adres e-mail Kupującego potwierdzenie zamówienia. Jeżeli zamówienie dotyczy produktów, które mają zostać wykonane według projektu indywidualnie przygotowanego dla Kupującego, wraz z potwierdzeniem zamówienia Kupujący otrzyma formularz, którego wypełnienie jest niezbędne do przygotowania projektu dla Kupującego. Szczegóły dostępne są tutaj: https://artma-zaproszenia.pl/etapy-i-czas-realizacji/.

§ 6. Składanie zamówienia za pośrednictwem serwisu Allegro

 1. Zamówienie może zostać również złożone za pośrednictwem serwisu Allegro.
 2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem serwisu Allegro odbywa się z wykorzystaniem funkcji i mechanizmów serwisu Allegro, w szczególności poprzez skorzystanie z opcji „Kup teraz”.
 3. Szczegóły składanego zamówienia wynikają zawsze z opisu oferty, w ramach której Kupujący korzysta z opcji „Kup teraz”.
 4. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem serwisu Allegro, Kupujący otrzyma na swój adres e-mail przypisany do konta w serwisie Allegro potwierdzenie zamówienia. Jeżeli zamówienie dotyczy produktów, które mają zostać wykonane według projektu indywidualnie przygotowanego dla Kupującego, wraz z potwierdzeniem zamówienia Kupujący otrzyma formularz, którego wypełnienie jest niezbędne do przygotowania projektu dla Kupującego. Szczegóły dostępne są tutaj: https://artma-zaproszenia.pl/etapy-i-czas-realizacji/.

§ 7. Charakter zamówienia oraz skutki jego złożenia

 1. Samo złożenie zamówienia nie prowadzi jeszcze do zawarcia umowy ze Sprzedawcą, a stanowi jedynie ofertę zawarcia umowy złożoną Sprzedawcy przez Kupującego, za wyjątkiem zamówienia złożonego za pośrednictwem serwisu Allegro (skorzystanie z opcji „Kup teraz” prowadzi bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą, zgodnie z art. 7.3 Regulaminu Allegro dostępnego pod adresem https://allegro.pl/regulamin/pl).
 2. W przypadku produktów niepersonalizowanych, do zawarcia umowy dochodzi z chwilą doręczenia Kupującemu potwierdzenia zamówienia.
 3. W przypadku produktów personalizowanych, do zawarcia umowy dochodzi z chwilą zaakceptowania przez Kupującego ostatecznych warunków zamówienia, o których mowa w ust. 4 poniżej.
 4. Szczegóły zamówienia po jego złożeniu, a przed przekazaniem do realizacji mogą podlegać zmianom w ramach indywidualnych ustaleń z Kupującym. W związku z tym, ostateczne warunki realizacji zamówienia, w szczególności termin realizacji zamówienia oraz kwota płatności za zamówienie mogą ulec zmianie w stosunku do pierwotnie złożonego zamówienia. Ostateczne warunki zamówienia zostaną przedstawione Kupującemu po zaakceptowaniu przez Kupującego projektu, według którego ma zostać wykonany produkt. Z chwilą akceptacji tych warunków, zgodnie z ust. 3 powyżej, dochodzi do zawarcia umowy.

§ 8. Płatność

 1. W przypadku produktów niepersonalizowanych, płatność za zamówienie możliwa jest z góry przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy albo przy odbiorze produktów w siedzibie Sprzedawcy.
 2. W przypadku produktów personalizowanych, jedyną dopuszczalną metodą płatności jest płatność z góry przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Dokonanie płatności jest warunkiem przekazania zamówienia do realizacji.

§ 9. Indywidualny projekt

 1. Indywidualne projekty wykonywane są dla następujących produktów: zaproszenia ślubne, menu weselne, zawieszki na alkohol, naklejki na alkohol, skrzynki na alkohol, ręcznie wykonane podziękowania dla rodziców, statuetki, grawerowane dyplomy, księga gości, plan stołów, pudełko na koperty.
 2. Jeżeli złożone przez Kupującego zamówienie dotyczy produktów, które mają zostać wykonane według projektu indywidualnie przygotowanego dla Kupującego, Kupujący musi przekazać Sprzedawcy informacje niezbędne do przygotowania projektu. Przekazanie tych informacji następuje poprzez wypełnienie przez Kupującego specjalnego formularza udostępnianego mu przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Wypełniony formularz powinien zostać odesłany Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@artma-zaproszenia.pl.
 4. Nieuzupełnienie lub uzupełnienie w niewystarczającym stopniu formularza uniemożliwia przygotowanie projektu. W razie braków w formularzu, Sprzedawca poprosi Kupującego o ich uzupełnienie.
 5. Przygotowanie projektu jest bezpłatne, jeżeli zamówienie Kupującego obejmuje nie mniej niż 30 sztuk zaproszeń, 20 sztuk zawieszek na alkohol, 10 sztuk menu weselnego, 20 sztuk naklejek na alkohol. Do pozostałych produktów projekty wykonywane są bezpłatnie od jednej sztuki. Wymienione powyżej ilości zaproszeń ślubnych, zawieszek na alkohol, menu oraz naklejek dają prawo do wykonania jednego projektu. Wielokrotność tych liczb zwielokrotnia odpowiednio ilość bezpłatnych projektów.
 6. Jeżeli przedmiot zamówienia nie kwalifikuje do bezpłatnego projektu, zgodnie z ust. 5 powyżej, wynagrodzenie należne Sprzedawcy za wykonanie projektu wynosi:
  1. zaproszenia ślubne, menu weselne, podziękowania dla rodziców, podziękowania dla świadków, księgi gości, kartki świąteczne – 30 zł za projekt,
  2. zawieszki na alkohol, winietki, naklejki, podziękowania dla gości weselnych, pudełka na ciasta, pudełka na butelkę, pudełka na obrączki, pudełka na koperty, wieszaki, stemple ślubne, pudełka na pendrive, zdjęcia na płótnie  – 15 zł za projekt,
  3. Plan stołów weselnych – 40 zł za projekt
 7. Jeżeli projekt dotyczy zaproszenia ślubnego ze zdjęciem, a Kupującemu przysługuje bezpłatny projekt, Kupujący w celu wykonania projektu może przesłać jedno zdjęcie. Przesłanie przez Kupującego więcej niż jednego zdjęcia wiąże się z koniecznością wykonania płatnego projektu zgodnie z cennikiem wskazanym w ust. 6 powyżej.
 8. Projekt zostanie wykonany i przesłany Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci pliku .png w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przez Sprzedawcę kompletnego formularza, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 9. Po otrzymaniu projektu, Kupujący może go zaakceptować albo zgłosić poprawki. Zgłoszenie poprawek powinno nastąpić zbiorczo w formie jednej wiadomości e-mail z listą wypunktowaną wszystkich poprawek. Poprawki mogą dotyczyć części gramatycznej i ortograficznej tekstu, zmiana tekstu w całości lub większości będzie traktowana jako nowy projekt.
 10. Akceptacja przez Kupującego projektu oznacza stwierdzenie, że jest on zgodny z jego oczekiwaniami. Kupujący w projekcie powinien sprawdzić:
  1. poprawność gramatyczną i ortograficzną tekstu,
  2. rozmieszczenie i proporcje grafik i tekstu,
  3. czytelność i wielkość tekstu i grafik,
  4. poprawność umieszczonych w projekcie imion i nazwisk, dat oraz innych personalizowanych treści.
 11. Akceptacja projektu powinna zostać przesłana na adres e-mail kontakt@artma-zaproszenia.pl. Otrzymanie wiadomości zostanie potwierdzone.
 12. Po akceptacji projektu i przekazaniu zamówienia do realizacji nie będzie możliwe już wprowadzenie jakichkolwiek poprawek, chyba że Sprzedawca indywidualnie wyrazi na to zgodę.
 13. Jeżeli po przedstawieniu Kupującemu przygotowanego projektu, Kupujący będzie chciał zrezygnować z realizacji zamówienia, zobowiązany będzie do zapłaty Sprzedawcy wynagrodzenia za wykonanie projektu zgodnie z cennikiem wskazanym w ust. 6 powyżej.
 14. Szczegóły związane z wykonywaniem projektu znajdują się w dokumencie pt. „Etapy i czas realizacji” dostępnym pod adresem https://artma-zaproszenia.pl/etapy-i-czas-realizacji/. W razie odmienności, postanowienia tego dokumentu mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu. Ze względu na ten fakt, w procesie składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu, Kupujący akceptuje nie tylko treść Regulaminu, ale również dokumentu, o którym mowa powyżej.

§ 10. Realizacja zamówienia – produkty niepersonalizowane

Jeżeli przedmiotem zamówienia są produkty niepersonalizowane, produkty zostaną wysłane do Kupującego albo będą możliwe do odbioru osobistego przez Kupującego w siedzibie sklepu stacjonarnego Sprzedawcy (ul. Zemborzycka 59 F, Lublin) w ciągu 3 dni roboczych od dokonania zapłaty za zamówienie, chyba że Kupujący wybrał sposób płatności przy odbiorze osobistym zamówienia – w takiej sytuacji termin wskazany powyżej liczony jest od zawarcia umowy.

§ 11. Realizacja zamówienia – produkty personalizowane

 1. Jeżeli złożone przez Kupującego zamówienie dotyczy produktów, które mają zostać wykonane według projektu indywidualnie przygotowanego dla Kupującego, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po zaakceptowaniu przez Kupującego projektu, ostatecznych warunków realizacji zamówienia oraz po dokonaniu przez Kupującego zapłaty z góry całej kwoty należnej Sprzedawcy z tytułu umowy.
 2. Czas realizacji zamówienia wynika z ostatecznych warunków zamówienia zaakceptowanych przez Kupującego.
 3. Zrealizowane zamówienie, tj. spersonalizowane produkty zostaną wysłane do Kupującego, a jeżeli Kupujący wybrał odbiór osobisty, będą dostępne do odbioru w siedzibie sklepu stacjonarnego Sprzedawcy ( Zemborzycka 59 F, Lublin).

§ 12. Dostawa

 1. Jeżeli zamówione produkty mają zostać dostarczone pod adres podany przez Kupującego, dostawa zostanie zrealizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej albo Poczty Polskiej.
 2. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Koszty dostawy ponosi Kupujący, chyba, że strony ustalą odmiennie. Koszt dostawy wliczany jest w kwotę płatności za zamówienie.

§ 13. Zastrzeżenia techniczne

 1. Z powodu różnych specyfikacji technicznych wyświetlaczy, których kupujący używają do podglądu projektów oraz zdjęć wszystkie prezentowane na stronie i podczas składania zamówienia kolory mogą w różnym stopniu odbiegać od tych oglądanych bezpośrednio przez klienta.
 2. Wydruk na różnych rodzajach papieru może się różnić między sobą kolorami i intensywnością.
 3. Personalizacja produktów na podstawie przesłanej listy gości odbywa się w sposób automatyczny. Błędy na liście gości mogą zostać niezauważone. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wydruku personalizowanej części zaproszeń, jeżeli te błędy znajdowały się w tekście przesłanym przez klienta.
 4. Rozmiar zaproszeń ślubnych może się różnić od podanego w specyfikacji o +/- 2 mm.
 5. Wstążki wiązane na zaproszeniach ślubnych nie są odporne na strzępienie się końców, chyba że ustalono inaczej.
 6. W cenę każdego zaproszenia ślubnego wliczona jest koperta (bez nadruku) która rozmiarem pasuje do zaproszenia.
 7. Firma artMA zastrzega sobie prawo do umieszczenia na odwrocie( na ostatniej stronie) zaproszeń ślubnych swojego logotypu o wymiarach około 35 x 10 mm w kolorze szarym. Grafika umieszczana jest przy dolnej krawędzi na środku strony.

§ 14. Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (artMA Marcin Wiśnicki, adres korespondencyjny: ulica Zemborzycka 59F 20-445 Lublin, tel.: 533933543, e-mail: kontakt@artma-zaproszenia.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.artma-zaproszenia.pl . Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 15. Odpowiedzialność za wady (rękojmia)

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Na zasadach określonych w tych przepisach, Kupujący może m.in. żądać usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego dostępnego pod https://formularze.artma-zaproszenia.pl/formularze/artma-formularz-reklamacyjny.doc, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 16. Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności, która znajduje się pod następującym adresem:
https://artma-zaproszenia.pl/polityka-prywatnosci/

§ 17. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 18. Pozostałe postanowienia

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13 lutego 2019
 4. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie PDF – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Regulamin obowiązujący do 12 lutego 2019
Regulamin obowiązujący do 28 lutego 2018

Kategorie

Szukaj

Poniżej możesz ustawić, jakie dane zbieramy w ciasteczkach i po co je zbieramy. Nie na wszystkie musisz się zgodzić. Zawsze możesz zmienić swój wybór w Polityce prywatności.

Te pliki cookie są ściśle niezbędne dla funkcjonowania strony internetowej oraz świadczenia usług wyraźnie żądanych przez użytkownika. Można ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o tych plikach cookie, ale niektóre elementy witryny nie będą wtedy działały.
Te pliki cookies pozwalają nam liczyć odwiedziny i źródła ruchu, aby móc mierzyć i poprawiać wydajność naszej strony. Dzięki nim wiemy, które strony są najpopularniejsze, a które mniej, oraz jak odwiedzający poruszają się po stronie.
Te pliki cookies mogą być ustawiane przez naszych partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony. Mogą być używane przez te firmy do budowania profilu Twoich zainteresowań i wyświetlania Ci odpowiednich reklam na innych stronach.